Solar Magazine - Commentaarronde voor tweede deel Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen voor lithium-ionbatterijen van start

2022-05-27 21:11:32 By : Ms. Fang Fang Meng

De commentaarronde voor het tweede deel van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37 Energie Opslag Systemen (EOS) is van start gegaan. De PGS 37-2 heeft betrekking op lithium-metaal- en lithium-ionbatterijen

De PGS-organisatie wil het commentaar op de richtlijn uiterlijk 29 mei ontvangen.

Wet- en regelgeving Op dit moment is er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor lithium-houdende energiedragers. Daarom is de PGS-beheerorganisatie door diverse stakeholders gevraagd een PGS-richtlijn met maatregelen op te stellen.

In PGS 37-2 zijn maatregelen tot stand gekomen met een risicobenadering. Dit houdt in dat is geanalyseerd welke risico’s er zijn bij de opslag van lithium-houdende energiedragers. De situaties waarbij het mis kan gaan en die leiden tot ongewenste, gevaarlijke gevolgen vanwege bijvoorbeeld een thermal runaway, zijn beschreven in scenario’s. Voor deze scenario’s zijn doelen geformuleerd gericht op het beheersen van de risico’s. Met maatregelen kan een bedrijf aan een doel voldoen.

Veilige opslag Het PGS-team dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om te zorgen voor een veilige opslag. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat nu deze publieke commentaarronde volgt. Dit proces zal 2 maanden duren, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen.

Omgevingswet Het voornemen bestaat om PGS 37-2 aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat van kracht zal worden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer PGS 37-2 exact opgenomen gaat worden. Zodra dit gebeurd is, is PGS 37-2 juridisch verankerd in de wetgeving en moeten bedrijven eraan voldoen.

Dit is een artikel van

Minister Jetten meldt dat de afbouw van de salderingsregeling nog een jaar uitgesteld wordt, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

Netbeheerder Liander heeft bij zijn 2-wekelijkse update over de beschikbare netcapaciteit 14 nieuwe knelpunten gemeld. Het gaat bij 5 knelpunten om capaciteitsproblemen voor het terugleveren van zonne-energie.

JA Solar heeft een nieuw zonnepaneel gelanceerd: DeepBlue 4.0 X met een vermogen tot 625 wattpiek. Het nieuwe productaanbod markeert de eerste toegang van het bedrijf tot de markt van n-type zonnepanelen.

De website van Solar Magazine, onderdeel van Dé Duurzame Uitgeverij, maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Deze vorm van cookies heeft geen impact op uw privacy. Lees hier het cookiebeleid.